Deze website maakt gebruik van cookies om te kunnen functioneren, om inhoud af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en ter vertoning van advertenties. Lees hier ons volledige cookie­beleid. Doorgaan betekent akkoord.
Totale financiering €180.897.000,-
Gemiddeld €105.000,- per aanvraag
MKB-financiering aanvragen

BedrijfLening.nl

Bedrijfskrediet : "Geld lenen voor ZZP'ers en MKB-ondernemers"

Risico's bij het financieren van je bedrijf

Bij het verkrijgen/verstrekken van een bedrijfsfinanciering is altijd sprake van een financieel risico. Het is belangrijk dat je ook als ondernemer goed op de hoogte bent van het begrip financieringsrisico bij het aangaan van financiele verplichtingen zoals bedrijfskredieten. En dat je altijd voldoende tijd neemt om bewust tot een keuze te komen om al dan niet een bepaalde financiering af te sluiten voor je bedrijf.

Er zijn risico's voor de ondernemer/onderneming die gefinancieerd wordt (jouw bedrijf), als ook voor de financier die het geld verstrekt (jouw geldschieter).

Nu denk je vast, dat jouw onderneming heel veilig is. Maar bedenk dan het volgende. Als er geen risico's waren, kon iedereen elkaar geld lenen en zou iedereen netjes dat geld weer teruggeven. Helaas is dat in de praktijk niet zo, ook omdat er financiele risico's bestaan die je zelf niet in de hand hebt. Wie gaat bijvoorbeeld de crediteuren betalen als jij als ZZP'ers een ongeluk krijgt en niet meer kunt werken voor je bedrijf?

Let op: Geld lenen kost geld!

Wanneer je een bedrijfskrediet afsluit, betaal je over dat krediet doorgaans een rente en maak je eenmalige en/of doorlopende kosten. Een bedrijfskrediet dient ook weer terugbetaald te worden.

Let op! Geld lenen kost geld
Let op! Geld lenen kost geld

Ook bij andere financieringsconstructies kan sprake zijn van eenmalige en terugkerende kosten. Vraag ernaar bij onze bedrijfsadviseurs en vraag er altijd naar bij de uiteindelijke partij die je financiert.

Risico bij ondernemersfinancieringen

Wordt er een bedrijfskrediet verstrekt aan jouw onderneming, dan bestaat er het risico dat je het geld niet (geheel) terug betaald aan de geldverstrekker, bijvoorbeeld omdat je bedrijf niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen (je kredietwaardigheid). Om dat risico af te dekken zal de financier altijd een zekere vergoeding verlangen voor het risico dat zij lopen om jouw bedrijf van geld te voorzien.

Hoe meer er sprake is van een zeker financieel risico, des te hoger zullen ook rente en kosten zijn voor de financiering van hetgeen wat aan dat financiele risico onderhevig is (je onderneming).

Als startende ondernemer bestaat er in het algemeen veel meer financieringsrisico dan bij een groeiende ondernemer. Want gaat jouw fantastische bedrijfsplan wel echt aanslaan? Maar ook voor een bestaande en gevestigde MKB-ondernemer bestaat er altijd een kans op een financiele tegenslag.

Risico in beeld brengen

Daarom zijn er risico-indicatoren ontwikkeld voor financiers, investeerders en beleggers die geld steken in risicodragende doelen. Dit geldt voor de particuliere markt (verplicht), maar ook voor de zakelijke markt bestaan deze risico's natuurlijk.

Voorbeelden zijn:

Zeer klein Klein Vrij groot Groot Zeer groot
De vijf risico indicatoren

Een bedrijfsfinancier zal min of meer een zelfde soort risico-inschatting van jouw bedrijf en financieringsdoel maken. Zij 'beleggen' of 'investeren' immers direct of indirect in jou en jouw onderneming. Want jij dient er met jouw bedrijf voor te zorgen dat het geld weer terug komt.

Onze kredietwaardigheid beoordelingen

Wij beoordelen de indicatieve krediet­waardigheid van jouw aanvraag voor een bedrijfs­financiering. Hiermee geven wij financiers een eerste indruk van het risico bij het verstrekken van bedrijfskrediet of startkapitaal aan jouw bedrijf.

De krediet­waardigheid die wij toekennen valt in één van de volgende credit rating klassen:

Classificatie krediet­waardigheid Bedrijfskrediet
KlasseKrediet­waardigheidKrediet­risicoToelichting
N.B. Financiers kunnen een andere dan bovenstaande credit rating classificatie hanteren
AAAHoogste beoordelingLaagste risicoScore die wij toekennen aan bedrijven die geen financiering nodig hebben, maar wel sneller kunnen groeien wanneer zij externe financiering aantrekken.
AAHoge beoordelingLaag risicoScore die wij toekennen aan bewezen ondernemers met gevestigde bedrijven in een stabiele of groeiende markt.
AHogere beoordelingLager risicoScore voor financieel gezonde bestaande bedrijven met markt­conforme bedrijfs­resultaten.
BBGemiddelde beoordelingGemiddeld risicoStandaard score voor bestaande bedrijven met een lopende, stabiele omzet en gezonde toekomstverwachtingen. Banken zullen nog steeds zeer voorzichtig zijn om bedrijven in deze klasse te financieren.
BLagere beoordelingHoger risicoDeze score wordt meestal toegekend aan startende bedrijven of bedrijven die niet meer dan een paar jaar bestaan.
CLage beoordelingHoog risicoDeze score geldt met name voor startende bedrijven, waarvan het idee of concept nog niet in de praktijk bewezen is. Investeerders en financiers bekijken krediet­aanvragen van ondernemingen in deze klasse heel kritisch.
DSlechtste beoordelingOnverantwoord risicoDeze score geldt voor bedrijven die hun rekeningen (helemaal) niet meer (zullen) betalen. Geen enkele investeerder of financier verstrekt bedrijven met deze score geld.

Tot welke klasse we jouw onderneming hebben ingedeeld kunt je terugvinden in jouw account.

BKR toetsing

Bij met name eenmans­zaken en vennootschappen onder firma (v.o.f.) speelt de kredietwaardigheid van de ondernemer zelf een hoofdrol in de bepaling van de kredietwaardigheid van zijn/haar bedrijf.

Daarom vereisen de banken en veel financiers ook dat er een BKR-toets wordt gedaan voor jouw onderneming. Zo'n BKR-toets regelt de bank of financier. Wees je hier van bewust als je een zakelijke financiering aanvraagt.

Is de uitslag van de BKR-toets positief, dan vormt dit 'geen hinder' voor het vervolg van de financierings­aanvraag voor jouw bedrijf. Is de uitslag negatief, dan wordt financieren lastiger.

Let op: Door een recentelijke juridische uitspraak vallen ook bepaalde telefoon­abonnementen onder kredieten. Wees dus op tijd met het betalen van uw rekeningen!

Risico's bij bedrijfssubsidies

Een subsidie betreft meestal een fiscale regeling. Dat wil zeggen dat jouw bedrijf belasting­voordeel geniet, wanneer je aan de voorwaarden van de subsidie­regeling voldoet.

Ook bij bedrijven die subsidies ontvangen, is er sprake van een bepaald risico wanneer zij geld lenen:

  • De subsidie kan na een bepaalde termijn weer komen te vervallen.

  • Tevens zijn subsidies onderhevig aan de veranderende wet- en regelgeving.

Als je bedrijf te veel afhankelijk wordt van subsidiering, dan kan dat een groot probleem worden als de subsidiepot opraakt of als je bedrijf niet meer aan de voorwaarden van de subsidie­regeling voldoet. Hoe kun je dan nog de zakelijke krediet­lasten betalen wanneer er flink minder geld binnenkomt in je bedrijf?

Kortom, als je bedrijf in aanmerking komt voor subsidie, dan is dat gunstig voor de hoeveelheid geld in je onderneming. Maar zorg er tegelijkertijd voor dat je bedrijfs­resultaten niet (volledig) afhankelijk zijn van het ontvangen van die subsidie.

Wees extra voorzichtig wanneer je subsidie­inkomsten wilt aanwenden om bedrijfskredietlasten te betalen!

Zekerheid en borgstelling

Wil je een grotere kans op het verkrijgen van een financiering? En wil je uitzicht op een lagere rente, vergoeding of tegenprestatie op de verkregen financiering? Dan zul je de financier meer zekerheid moeten geven. Ook zul je een goede kredietwaardigheid dienen op te bouwen.

Zekerheid betreft niet alleen 'op je woord' of 'met je handtekening' afspreken dat je bedrijf het geld weer conform de overeenkomst zal terugbetalen of inlossen. Zekerheid kan juist ook een onderpand betreffen voor het geval je bedrijf niet aan de betalingsverplichtingen van de financiering meer voldoet. Zo kan het bij een voorraad­financiering zijn dat de geldverstrekker op je gefinancieerde voorraad beslag kan leggen, als je bedrijf de financieringsafspraken met de geldverstrekker niet volledig nakomt.

Een belangrijke vorm van zekerheid geven is een borgstelling. Is er een partij die voor jouw bedrijf een 'hand in het vuur' durft te steken, voor als het onverhoopt mis gaat met je bedrijf en de financier moeite krijgt om zijn geld terug te krijgen? Borgstellingen kunnen afgegeven worden door de Rijksoverheid maar ook door een ander bedrijf of een persoon (bijvoorbeeld een familielid of goede kennis).

Tips

Enkele tips om de financier meer zekerheid te geven:

  • Breng meer eigen geld in voor je financierings­doel. Zeker als je nu minder dan 40% eigen geld inbrengt.

  • Verdeel je totale financierings­behoefte over verschillende financiers (hybride- of co­financiering). Dan is het financierings­risico per investeerder kleiner. Combineer bijvoorbeeld een bancaire financiering met een gedeelte crowd­funding.

  • Zoek personen of partijen die borg willen staan voor jouw lening. Als jouw bedrijf dan niet meer (een deel van de) kredietlasten kan betalen, dan betalen deze personen / partijen voor jouw bedrijf.

  • Laat reeds behaalde positieve omzet- en cashflow cijfers zien.

Neem de tijd voor financiele beslissingen en win altijd bedrijfsadvies in

Consumenten worden in het algemeen beter 'beschermd' tegen verkeerde financiele beslissingen dan bedrijven. Wanneer je bedrijfsmatig keuzes maakt wordt je geacht ook verstand te hebben van de materie (en als je dat niet hebt, dien je je hierover te laten adviseren). Je bent immers niet voor niets ondernemer en 'eigen' baas! Nu heb JIJ het voor het zeggen maar moet jij het ook zelf regelen.

Zeker ook voor ondernemers geldt: Denk goed na voordat je een financiering afsluit. Neem de tijd, laat je goed voorlichten en informeren en laat zeker niets forceren. Hoewel je nooit 100% zeker kunt zijn, doe je er goed aan om de belangrijkste aspecten altijd mee te wegen in je zakelijke beslissing.

Onze bedrijfsadviseurs begrijpen dat gedegen en specialistisch bedrijfsadvies belangrijk is om te komen tot de juiste en best passende zakelijke financiering. Wij zullen je voor zover wij kunnen en waar dat ons relevant lijkt ook wijzen op het belang van juridisch en fiscaal advies of een partij die je bedrijf hierin uitstekend kan voorzien.

Wij helpen alleen zakelijke klanten

Let op: Wij adviseren en begeleiden uitsluitend voor financieringsmogelijkheden in de zakelijke markt. Wij zijn dus zelf geen zakelijke bank en bieden ook geen eigen financiele producten aan. Zo kunnen wij onafhankelijk blijven.

Je dient bij ons zakelijk advies in te winnen voor je onderneming (bedrijfsmatig). Daarom doen wij uitsluitend zaken met ondernemers en ondernemingen.

Wanneer je nog geen KvK-inschrijving hebt, maar wel binnen korte termijn je bedrijf in gaat schrijven bij de KvK, kun je als startend ondernemer uiteraard bedrijfsmatig zakelijk financieel advies inwinnen. Je wilt dan immers advies voor zakelijke doeleinden.

Informatie voor consumenten

Als consument kun je bij ons NIET terecht. Wij adviseren GEEN consumenten. Ben je wel consument en zoek je toch financieel advies? Zoek dan een daartoe bevoegde financieel adviseur voor particulieren. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) beschikt over een register dat je kunt raadplegen om zo'n adviseur te vinden.

Wist je trouwens dat sommige van onze aangesloten bedrijfsadviseurs beschikken over de vergunningen en bevoegdheden om particulieren te adviseren? Denk bijvoorbeeld aan Startersleningen voor particulieren die hypothecair krediet zoeken voor het kopen van een woning. Deze adviseurs hebben dan naast een zakelijke adviespraktijk ook een eigen Wft-inschrijving voor particulier financieel advies.

Juiste verwachtingen

Tot slot: Risico hebben is niet erg. Het is heel gewoon om risico te lopen. Zelfs bij het besturen van je bedrijf loop je risico. Echter wanneer de verwachtingen juist zijn, en je een goed beeld hebt van de risico's, dan weet je waar je bedrijf aan toe is en waar je met je bedrijf financieel rekening mee dient te houden. En dan krijgt de bank/financier ook een juist en reeel beeld bij jouw onderneming. Dat maakt de kans op het vinden van een passende bedrijfsfinanciering alleen maar groter!

Vandaag een beetje zorgen
Geeft meer rust voor morgen

Aanvraag vrijblijvend bedrijfsadvies

Vraag vrijblijvend een beknopt bedrijfsadvies aan voor de financieringsbehoefte van jouw onderneming.

Vul het onderstaande formulier in en onze bedrijfsadviseur neemt contact met je op voor een beknopte inventarisatie van de financieringsmogelijkheden voor jouw bedrijf.

Voor een zo goed mogelijk eerste aanwijzing in de goede richting naar een bedrijfsfinanciering is het van belang de gevraagde invoervelden zo volledig mogelijk en naar reeele waarheid en prognoses in te vullen.

Indien er verder bedrijfsadvies nodig is waar kosten aan verbonden zouden zijn, zal onze adviseur dat duidelijk vooraf aangeven.

VRIJBLIJVEND BEDRIJFSADVIESGESPREK AANVRAGEN
7.611× ingevuld

Één van onze bedrijfsfinancieringsadviseurs neemt contact met je op voor een vrijblijvende inventarisatie van de financieringsmogelijkheden voor je onderneming.
Bedrijfs­financiering

Wat is je benodigde financiering?

:

:

:
Alleen financieringsbehoeften vanaf €5.000,- worden geaccepteerd.

:
Zonder eigen inbreng is geen bedrijfs­financiering mogelijk.

:

Bedrijf

Vertel ons over je bedrijf?

:

:

:

:
Helpt bij het vinden van branche-specifieke financierings­regelingen/subsidies.

:

:
Hoeveel houdt je bedrijf gemiddeld over aan het eind van de maand?

:
Oprichters, bestuurders en DGA's niet meegeteld.

:

Ondernemer

Wie ben jij? (hanteer je zakelijke contact­gegevens)

:

:

:

:


:

:

:
(toev. )


Uw gegevens zijn veilig bij ons. Veilige gegevensverwerking
FacebookGoogle PlusLinkedIn
Sleutelwoorden:
bedrijfsadvies aanvragen, inventarisatie financieringsmogelijkheden