Deze website maakt gebruik van cookies om te kunnen functioneren, om inhoud af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en ter vertoning van advertenties. Lees hier ons volledige cookie­beleid. Doorgaan betekent akkoord.
Totale financiering €180.897.000,-
Gemiddeld €105.000,- per aanvraag
MKB-financiering aanvragen

BedrijfLening.nl

Bedrijfskrediet : "Geld lenen voor ZZP'ers en MKB-ondernemers"

Aanvraagprocedure voor een bedrijfsfinanciering

Op de pagina leggen we je algemene procedure omtrent het aanvragen van een bedrijfsfinanciering uit.

 1. Voorlopige financieringsscan
 2. Ondernemingsplan schrijven
 3. Inventarisatiegesprek
 4. Financieringsplan opstellen
 5. Financieringsaanvraag voorbereiden
 6. Financieringsaanvraag indienen
 7. Verstrekking bedrijfsfinanciering
 8. Bedrijf starten / groeien
 9. Periodieke bedrijfscoaching (optioneel)
 10. Aflossing / uitkoop

Stap 1: Voorlopige financieringsscan

Stap 1: Voorlopige financieringsscan

Verkrijg een eerste (verkennende) indicatie van de financieringsmogelijkheden voor jouw ondernemingsplan / investeringsplan. Er zijn namelijk talloze regelingen, kredieten, garanties en subsidies waar je als ondernemer gebruik van kunt maken. Het scheelt al een slok op de borrel wanneer je vooraf weet waar je eventueel aanspraak op kunt maken.

Gebruik onze online tools

Op onze website staat een aantal handige tools waarmee je je voorlopige financierings­mogelijkheden kunt bepalen. Bijvoorbeeld:

 • Welke financierings­mogelijkheden zijn er voor mijn bedrijf?

  Maak een Bedrijfs­financiering­Scan

  Deze scan richt zich op de financierings­mogelijkheden voor zowel startende ondernemers en onlangs gestart ondernemers, als voor bestaande ZZP'ers en MKB-ondernemers die hun huidige bedrijf willen laten groeien.

Win persoonlijk informatie in

Naast een indicatieve uitslag via één van onze online scans, kun je ook specifieker de financierings­mogelijkheden voor jouw plannen bepalen.

 • Oriënterende bedrijfs­advies

  Uiteraard kunnen we je op een adviesgesprek ook alvast een aanwijzing geven aan welke financierings­regelingen je zoal kunt denken.

 • Haalbaarheid onderzoeken

  Voordat je verder het financierings­traject in wilt gaan, wil je met de informatie die je tot nu toe hebt verzameld misschien wel laten toetsen of jouw plan haalbaar kan zijn. Je kunt dan een haalbaarheids­onderzoek aanvragen. Het voordeel van een haalbaarheids­onderzoek is dat je in een vroeg stadium al weet waar je aan toe bent, en of een externe financiering er überhaupt wel voor jouw bedrijf in kan zitten.

Deze voorlopige financierings­scans zijn de eerste toetsing of een bedrijfsfinanciering voor jouw onderneming mogelijk is.

Stap 2: Ondernemingsplan schrijven

Stap 2: Ondernemingsplan schrijven

Maak een ondernemingsplan.

In jouw ondernemingsplan leg je uit wat voor onderneming je wilt opzetten, wat je producten en diensten zijn, hoe je deze producten/diensten gaat verkopen etc.

Heb je al een bestaand bedrijf? Dan schrijf je in jouw ondernemingsplan wanneer je jouw bedrijf bent gestart, welke nieuwe of aanvullende producten en diensten je wilt aanbieden, en op welke bedrijfsonderdelen je wilt groeien en investeren.

Dus ook als je gevestigd ondernemer bent, heb je een onderbouwing nodig wat je precies met de verkregen financiering wilt gaan doen. Een ondernemingsplan voor bestaande ZZP'ers en MKB-ondernemers heet ook wel een groei- of investeringsplan.

Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over wat er precies in je ondernemingsplan dient te staan om kans te maken op een bedrijfs­financiering.

Waarom een ondernemings­plan nodig is

Je kunt best wel even zoet zijn met het schrijven van een goed ondernemingsplan. Misschien vraag je je wel af, waarom dat allemaal nodig is? Hier zijn twee belangrijke redenen voor:

 1. Ten eerste blijkt uit onderzoek dat ondernemers met een ondernemingsplan veel meer kans hebben om een succesvol bedrijf op te zetten en te behouden. Het helpt jou om vooraf goed helder te hebben waarom jouw plan gaat lukken, en welke aandachtspunten je nog dient op te lossen. Door een ondernemingsplan op te stellen krijg je dus meer zekerheid dat jouw bedrijfsidee zal slagen.

 2. Ten tweede zal de financier naar jouw ondernemingsplan vragen. Een financier wil dat jij jouw verhaal komt presenteren voor geld (dit heet ook wel 'pitchen'). Je dient je idee overtuigend te presenteren aan de financier. Je geeft daarmee de financier het inzicht dat je idee inderdaad aan zal slaan bij je doelgroep en je dus de financiering weer kunt aflossen in de toekomst uit de opbrengsten die je met je bedrijf op zal halen.

Als startende ondernemer kun je er niet omheen om een ondernemingsplan te schrijven. Dat is een van de weinige manieren om echt te bewijzen of je vierkant achter je plannen kunt staan.

Heb je een bestaand bedrijf en heb je de afgelopen jaren goed gedraaid? Dan heb je natuurlijk een voorsprong op een startende ondernemer! Maar ook voor jou geldt dat je de financier dient te overtuigen dat de benodigde investering voor de groei van je bedrijf realistisch is. Je kunt wellicht een korter ondernemingsplan schrijven, maar je hebt er nog steeds één nodig als je geld wilt ophalen.

Hulp bij het schrijven van een goed ondernemingsplan

Wij kunnen jou helpen bij het opstellen van een ondernemingsplan.

Wij schrijven echter niet jouw hele ondernemingsplan, maar begeleiden je bij het opstellen van een ondernemings­plan dat de financier wil zien. Waar nodig vullen we je ondernemingsplan aan op de voornaamste aandachtspunten voor de financier.

Of je nu wel of geen adviseur naar jouw ondernemingsplan laat kijken, je dient zelf altijd je eigen ondernemingsplan goed te kennen! Sta volledig achter je plannen. Dan zul je ook goed anderen van je succes kunnen overtuigen.

Wanneer de eerste opzet van je ondernemingsplan klaar is, stuur je dit op aan onze bedrijfsadviseur.

Stap 3: Inventarisatiegesprek

Stap 3: Inventarisatiegesprek

Aan de hand van de verkennende scans en/of de eerste opzet van je ondernemingsplan vindt er een inventarisatiegesprek plaats met onze bedrijfsadviseur. Afhankelijk van de situatie, zal dit gesprek eerst telefonisch zijn en vervolgens op afspraak.

Tijdens het inventarisatiegesprek gaat onze bedrijfsadviseur dieper in op je financieringsbehoefte en ondernemingsplan. We stellen je inhoudelijke vragen over je ondernemingsplan en bedrijf, en voelen je ook aan de tand als ondernemer. Zo bereiden we je voor op de strenge selectie die een financier kan hebben voor het verstrekken van geld/krediet.

Dit is de tweede toetsing of een bedrijfsfinanciering voor jouw onderneming mogelijk is.

Tip: Wees goed voorbereid op dit inventarisatiegesprek!

 • Neem je ondernemingsplan en/of financieringsplan mee. Ook al heb je deze nog niet helemaal af.

 • Neem je legitimatiebewijs zoals paspoort of rijbewijs mee.

 • Heb je al financiële resultaten? Neem dan de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar mee (voor zover die er zijn).

 • Is jouw onderneming geen apart rechtspersoon? Neem dan een kopie van je huidige BKR-status mee. Deze kun je aanvragen via je bank of bestellen via de website www.bkr.nl.

 • Neem een recente uitdraai van de Kamer van Koophandel (KvK) inschrijving van je bedrijf mee. Deze kun je aanvragen via www.kvk.nl.

Stap 4: Financieringsplan opstellen

Stap 4: Financieringsplan opstellen

Nu er een goed beeld is van wie jij bent als ondernemer, wat je ondernemingsplan is en wat de financieringsbehoefte is, dient er een financieringsplan opgesteld te worden.

Een financieringsplan is eigenlijk een uitbreiding of financiële onderbouwing op je ondernemingsplan. Hierin staat onder andere welke vormen van financieren je nodig hebt, hoe je die financieringen gaat inzetten en wat de prognoses en beramingen zijn van het inlossen van de verkregen financieringen. Dit is vaak ook het belangrijkste onderdeel waar financiers naar kijken en je aanvraag op beoordelen.

Onze bedrijfsadviseur zal een groot deel van het financieringsplan en cijfermatige onderbouwing voor je verzorgen. Het is wel belangrijk dat je goed weet wat er in het financieringsplan staat, zodat je dit ook eventueel zelf kunt uitleggen aan de financier. Wij helpen je natuurlijk hierbij, omdat wij als geen ander weten wat je wel of niet dient op te schrijven en te vertellen.

Dit is de derde toetsing of een bedrijfsfinanciering voor jouw onderneming mogelijk is.

Stap 5: Financieringsaanvraag voorbereiden

Stap 5: Financieringsaanvraag voorbereiden

Zodra het financieringsplan is opgesteld, is duidelijk welke financieringen er aangevraagd dienen te worden. Hiertoe worden de aanvraagformulieren verzameld en ingevuld, en de benodigde bijlagen en documenten verzameld. Dit wordt allemaal gebundeld tot één aanvraag.

Wanneer er sprake is van gestapeld financieren, kan het zijn dat de financierings­onderdelen in een bepaalde volgorde behandeld en aangevraagd dienen te worden. Bijvoorbeeld als een deel van de financiering via de bank gaat, en de bank pas de financiering verstrekt als de borgstelling vanuit de Rijksoverheid zekergesteld is.

Ook kan het zijn dat je onderneming nog ingericht dient te worden, zodat de financieringsaanvraag soepeler zal verlopen.

 • Is je bedrijf bijvoorbeeld al ingeschreven in de Kamer van Koophandel (KvK)?

 • En zo ja, is dat in de juiste rechtsvorm? (Eenmanszaak, V.o.F., B.V., etc.)

 • Beschikt jouw bedrijf al over een Zakelijke Betaalrekening voor ontvangst van het geld?

 • Hoe is de zeggenschap en de verdeling van de aandelen/het eigendom?

 • Zijn er al opdrachtbevestigingen van klanten?

 • Heb je al eigen geld in de zaak gestoken? Hoeveel dan? Staat dit in verhouding met de bedrijfsfinanciering?

 • En hoe staat het met eventueel personeel?

 • Zijn alle benodigde vergunningen voor de bedrijfsvoering inmiddels verkregen?

Kortom, allemaal zaken die vooraf geregeld dienen te worden zodat je na het verkrijgen van de financiering zo snel mogelijk je onderneming kunt laten groeien (en dus weer sneller de financiering kunt terugbetalen).

Onze bedrijfsadviseur ziet toe op de juiste voorbereiding van de financieringsaanvraag en kan je meer vertellen over hoe jouw onderneming het beste ingericht dient te zijn omwille van een vlot verloop van de financieringsaanvraag.

Dit is de vierde toetsing of een bedrijfsfinanciering voor jouw onderneming mogelijk is.

Stap 6: Financieringsaanvraag indienen

Stap 6: Financieringsaanvraag indienen

Dan gaat de aanvraag naar de bank(en) en/of financier(s). Je hebt de aanvraag en de financieringsvoorwaarden ondertekend, en de stukken opgestuurd. Zij gaan beoordelen of je het krediet of de investering krijgt toegewezen.

Veelal is het zo dat de bank/financier/investeerder nog een aantal kritische vragen zal stellen. Zij willen namelijk echt zeker zijn dat ze het geld dat ze in jouw bedrijf stoppen weer terugzien. Het is van belang dat je de 'goede' antwoorden weet, anders kan je financieringsaanvraag afgewezen worden. Wij helpen je hier natuurlijk bij vanuit onze ervaring en connecties met deze partijen, en je zult ook altijd zelf moeten kunnen 'pitchen' want geldverstrekking blijft toch vaak ook vooral een persoonlijke gunning. Kun jij de financier overtuigen van jouw geloof in het succes van jouw onderneming?

Dit is de vijfde en laatste toetsing of een bedrijfsfinanciering voor jouw onderneming mogelijk is.

Stap 7: Verstrekking bedrijfsfinanciering

Stap 7: Verstrekking bedrijfsfinanciering

Hoera! De bedrijfsfinanciering is toegewezen! Je kunt starten of groeien!

Afhankelijk van de financieringsvorm gaan er nu enkele formaliteiten plaatsvinden:

 • Borgstelling

  In geval van een borgstelling van de Rijksoverheid, verkrijgt de bank van de Rijksoverheid een verklaring dat zij borg staan voor jouw bancaire bedrijfskrediet.

  In geval van een borgstelling van één of meerdere andere ondernemers dan wel ondernemingen, wordt deze borgstelling bekrachtigd voor deze (rechts)personen.

 • Krediet

  In geval van een krediet (al dan niet via crowdfinanciering) wordt het kredietbedrag gestort op je bedrijfsrekening. Ook worden de rente- en aflossingstermijnen vastgesteld. Een bedrijfskrediet heeft doorgaans een variabele looptijd en een bedrijfslening heeft altijd een vaste looptijd.

 • Investering (participatie)

  Bij een investering (participatie) wordt er enerzijds geld in je onderneming gestopt door de investeerder/participant, en anderzijds verkrijgt de investeerder/participant aandelen in je bedrijf. Dus geld wordt geruild tegen aandelen. Ook wordt de exit-strategy bepaald (dat wil zeggen, het moment dat de investeerder/participant weer 'verdwijnt' uit je onderneming door de aandelen weer in te wisselen voor geld).

  In geval van veel (kleinere) investeerders wordt de crowdfunding­campagne afgesloten als succesvol gefinancierd. Er kan niet meer bijgestort worden. Het crowdfundingproject wordt omgezet naar 'in beheer', en loopt zolang in deze fase totdat de bedrijfsfinanciering is afgelopen.

 • Subsidie

  Bij een subsidieregeling dien je bijna altijd je boekhouder/accountant te verwittigen, zodat zij de verkregen subsidie op de juiste manier fiscaal kunnen verrekenen met de aangiften.

  Uiteraard kun je de subsidies als ondernemer zelf ook direct afhandelen met de gemeente, provincie of de Rijksoverheid.

Indien er met het bedrijfsadvies sprake is van een afsluitvergoeding (successfee), dan dien je dit bedrag nu te betalen aan de bedrijfsadviseur.

Stap 8: Bedrijf starten / groeien

Stap 8: Bedrijf starten / groeien

Mooi, de financiering is rond en het geld is verkregen. Nu begint het echte werk en kun je gaan starten met je ondernemingsplannen of groeiplannen uitvoeren.

We zijn erg blij voor je dat je nu kunt ondernemen. We hopen dat alles goed gaat en je de gestelde omzettargets zult halen.

Dit is de echte test voor ondernemerschap: heb je een slimme investering gedaan? Waarschijnlijk wel, want anders hadden we al eerder aan de bel getrokken of je verteld over de risico's van je plannen. Vaak bevat ondernemen ook nog een kwestie van geluk. Een heel goed en bijzonder idee, kan totaal niet blijken aan te slaan. En een heel gewoon idee, kan een enorme hit worden.

Het bedrijfsresultaat kan moeilijk af te dwingen zijn omdat je ook afhankelijk bent van de markt en van anderen (en van jezelf). Maar wat je altijd wel onder controle hebt is jezelf en je eigen acties. En dat brengt ons tot het volgende geheime ingrediënt van succesvolle ondernemers: coaching.

Stap 9: Periodieke bedrijfscoaching (optioneel)

Stap 9: Periodieke bedrijfscoaching (optioneel)

Slimme ondernemers weten dat ze niet alles zelf kunnen of weten.

Daarom investeren slimme ondernemers ook in zichzelf. Bijvoorbeeld op de volgende manieren:

 • Volg cursussen en trainingen in ondernemerschap;

 • Woon vak- en branche specifieke beurzen bij;

 • Bouwen een netwerk van andere ondernemers op (tip: Kredietunies);

 • Heb een mentor.

Slimme ondernemers zorgen er voor dat zij altijd mensen om zich heen hebben die ze onafhankelijk kunnen bijstaan in het reilen en zeilen van de onderneming. Zij helpen je de juiste keuzes te maken als ondernemer. Coaches en praktijkdeskundigen behoeden je voor het maken van fouten of beslissingen waar je zelf nog niet zo bewust van bent.

Vraag bij onze bedrijfsadviseur naar de mogelijkheden voor periodieke bedrijfscoaching. Hierbij heb je op afgesproken momenten een ondernemerscontrole waarbij je bedrijf ook financieel wordt doorgelicht.

Stap 10: Aflossing / uitkoop

Stap 10: Aflossing / uitkoop

Een krediet dient weer terugbetaald te worden en een participant koopt zichzelf op termijn weer uit. Je dient als ondernemer hier rekening mee te houden door tijdig af te lossen en/of geld opzij te zetten voor de uitkoop van de participant.


Tarieven

De tarieven van onze bedrijfsadviseurs zijn toegankelijk voor startende en gestarte ondernemers. Er kan gewerkt worden met een uurtarief, projecttarief en/of afsluittarief (successfee). Dit hangt een beetje af van de soort financieringsaanvraag en de complexiteit van de zaak. Maar het belangrijkste is dat je altijd vooraf duidelijk te horen krijgt waar je voor dient te betalen (en wanneer). Totdat er een officiële opdrachtbevestiging (met daarin vermeld de tarieven en voorwaarden) is getekend betaal je niets.

Op een vrijblijvend inventarisatiegesprek vertellen we je graag meer over onze werkwijze en tarieven.

Bedrijfsfinanciering scan

Voor welke zakelijke financieringsvormen komt jouw bedrijf in aanmerking? Doe de scan en ontdek hoeveel bedrijfsfinanciering je kunt krijgen voor je eigen onderneming of een andere zakelijke investering.

De (gratis) scan geeft een eerste indicatie van de mogelijkheden. Het is daarom van belang dat je de gevraagde gegevens zo accuraat en volledig mogelijk invult.

Uiteraard lichten wij de scanuitslag graag telefonisch toe.

BEDRIJFSFINANCIERING SCAN
7.611× ingevuld

Je krijgt een indicatieve (gratis) scan van je mogelijkheden voor het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering.
Bedrijfs­financiering

Wat is je benodigde financiering?

:

:

:
Alleen financieringsbehoeften vanaf €5.000,- worden geaccepteerd.

:
Zonder eigen inbreng is geen bedrijfs­financiering mogelijk.

:

Bedrijfs­profiel

Vertel ons over je bedrijf?

:

:

:

:
Helpt bij het vinden van branche-specifieke financierings­regelingen/subsidies.

:

:

:

:
Hoeveel houdt je bedrijf gemiddeld over aan het eind van de maand?

:
Oprichters, bestuurders en DGA's niet meegeteld.

:

Ondernemer

Wie ben jij? (hanteer je zakelijke contact­gegevens)

:

:

:


:

:

:
(toev. )


Uw gegevens zijn veilig bij ons. Veilige gegevensverwerking
FacebookGoogle PlusLinkedIn
Sleutelwoorden:
zakelijke financiering mogelijkheden, bedrijfsfinanciering scannen, maximaal bedrijfskrediet berekenen, hoeveel geld lenen bedrijf