Deze website maakt gebruik van cookies om te kunnen functioneren, om inhoud af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en ter vertoning van advertenties. Lees hier ons volledige cookie­beleid. Doorgaan betekent akkoord.
Totale financiering €180.897.000,-
Gemiddeld €105.000,- per aanvraag
MKB-financiering aanvragen

BedrijfLening.nl

Bedrijfskrediet : "Geld lenen voor ZZP'ers en MKB-ondernemers"

Financieringsregelingen

Als je denkt dat er voor jouw bedrijf geen financiering mogelijk is, dan heb je het waarschijnlijk goed mis. Er zijn namelijk talloze financieringsregelingen voor de startende en gestarte ondernemer. De belangrijkste financieringsvormen zijn:

51 regeling(en)
Regeling  
WW Ondernemersregeling

Het is mogelijk om vanuit de WerkeloosheidsWet (WW) een eigen bedrijf op te starten. Wanneer je niet voldoende middelen hebt, kun je gebruik maken van de regelingen voor aankomende ondernemers die vanuit de WerkeloosheidsWet (WW) voor zichzelf willen beginnen. Verder lezen…

Arrangementsfinanciering

Een arrangementsfinanciering is een regeling voor franchisegevers om franchisenemers te helpen makkelijker en sneller een franchisekrediet te krijgen. Verder lezen…

BBZ 55 Plus

Voor ondernemers van 55 jaar of ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf, die met een periodieke uitkering of een bedrijfskapitaal het bedrijf weer levensvatbaar kunnen maken. Verder lezen…

BBZ Financiële Problemen

Levensvatbare ondernemingen, die tijdelijk in financiële problemen verkeren, komen mogelijk in aanmerking voor een uitkering voor levensonderhoud en/of voor een bedrijfskapitaal lening. Verder lezen…

BBZ Starter

Met de Bbz voor startende ondernemers kun je een rentedragende lening krijgen om noodzakelijke investering in je bedrijf te financieren. Verder lezen…

BBZ Starter Bijstand

Met de Bbz voor startende ondernemers vanuit de bijstand kun je een rentedragende lening krijgen om noodzakelijke investering in je bedrijf te financieren vanuit een bijstanduitkering. Verder lezen…

BBZ Starter WW

Met de Bbz voor startende ondernemers vanuit de WW kun je een rentedragende lening krijgen om noodzakelijke investering in je bedrijf te financieren vanuit een WW-uitkering. Verder lezen…

Bedrijfsautofinanciering

Met een bedrijfsautofinanciering is het voor startende en bestaande ondernemer mogelijk om een nieuwe of gebruikte auto/wagen te financieren. Verder lezen…

Bedrijfskrediet

Standaard (bancaire) bedrijfskredieten worden verstrekt via de bank. Verder lezen…

Bijstand Zelfstandigen (BBZ)

De Bbz-uitkering is een aanvulling op je totale inkomen (waaronder een uitkering en je eventuele partner) tot het voor jou geldende bijstandsniveau. Verder lezen…

BMKB Innovatief

Met een Borgstellingskrediet MKB Technologische Innovatie (BMKB Innovatief) staat de Rijksoverheid borg voor je bedrijfsfinanciering, zodat je makkelijker een zakelijke lening kunt afsluiten bij de bank of financier. Het Innnovatief BMKB geeft extra steun aan ondernemers die een innovatief concept hebben en kent ruime voorwaarden voor innovatieve ondernemers. Verder lezen…

BMKB Internationaal

Met een Borgstellingskrediet MKB Internationaal (BMKB Internationaal) staat de Rijksoverheid borg voor je bedrijfsfinanciering, zodat je makkelijker een zakelijke lening kunt afsluiten bij de bank of financier. Het Internationale BMKB geeft extra steun aan ondernemers die in het buitenland willen ondernemen en kent ruime voorwaarden voor international bedrijven. Verder lezen…

BMKB Starter

Met een Borgstellingskrediet MKB voor Starters (BMKB Starter) staat de Rijksoverheid borg voor je bedrijfsfinanciering, zodat je makkelijker een zakelijke lening kunt afsluiten bij de bank of financier. De Starters BMKB geeft extra steun aan startende ondernemers en kent ruime voorwaarden voor starters. Verder lezen…

BMKB-C (Corona)

Het Borgstellingskrediet MKB (BMKB) is verruimd en aangepast in verband met de coronacrisis in 2020. MKB'ers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis kunnen tijdelijk BMKB-C aanvragen met 90% staatsgarantie op 75% van het totale krediet. Verder lezen…

Borgstellingskrediet MKB (BMKB)

Met een Borgstellingskrediet MKB (BMKB) staat de Rijksoverheid borg voor je bedrijfsfinanciering, zodat je makkelijker een zakelijke lening kunt afsluiten bij de bank of financier. Extra mogelijkheden voor starters, innoverende en internationale bedrijven. Verder lezen…

Bouwbedrijf financieringsfonds

Fonds van private investeerders dat investeert in bouwvakkers en bouwgerelateerde bedrijven en financieringen verstrekt tot 25.000 euro. Verder lezen…

Converteerbare lening

Converteerbare leningen zijn leningen (vreemd vermogen) die inwisselbaar zijn voor aandelen (eigen vermogen). Verder lezen…

Crowdfinancing

Crowdfinancing is het financieren van een (bedrijfs)idee door meerdere mensen die geld uitlenen op basis van rentedragende leningverstrekking. Verder lezen…

Crowdfunding

Door het idee voor start of groei te delen via een online platform kunnen duizenden kleine en grote investeerders beslissen of ze willen investeren in het bedrijf in ruil voor een tegenprestatie. Verder lezen…

Debiteurenfinanciering (factoring)

Bij debiteurenfinanciering besteed je bedrijf het debiteurenbeheer uit aan een factormaatschappij. Jouw bedrijf beschikt hierdoor al over het (grootste deel van het) factuurbedrag, voordat de debiteur daadwerkelijk betaald. Verder lezen…

Durfkapitaal (venture capital)

Durfkapitaal (ook wel: risicodragend kapitaal, venture capital, waagkapitaal) wordt gebruikt om startende en groeiende ondernemingen uit een hoge risicoklasse zakelijk te financieren. Financiers van durfkapitaal zijn durfkapitaalverstrekkers (venture capitalists), private investeerders en ook banken, die gespecialiseerd zijn in investeren in bedrijven. Verder lezen…

Erasmus for Young entrepreneurs

Het programma Erasmus for Young Entrepreneurs kunnen ondernemers subsidie krijgen om ervaring op te doen bij een ander bedrijf binnen de Europese Unie. Verder lezen…

Flexibel Bedrijfskrediet

Bij een Flexibel Bedrijfskrediet verstrekt een vermogende particulier een zakelijke lening aan een ondernemer. Hierdoor kun je vele malen sneller de bedrijfsfinanciering afsluiten dan bijvoorbeeld bij een bank of maatschappij: binnen 1 á 2 weken. Verder lezen…

Franchisekrediet

Een Franchisekrediet is een krediet dat ondernemers kunnen aanvragen als franchisenemer. Verder lezen…

GalerieLening

De GalerieLening is een zakelijke lening tot €40.000,- met een lage rente van 3% speciaal voor galeriehouders. De GalerieLening wordt sinds 22 mei 2018 verstrekt door het Fonds Cultuur+Financiering. Verder lezen…

Groeifaciliteit

Met een Groeifaciliteit staat de Rijksoverheid garant voor 50% op bancaire leningen of risicokapitaal, en is bedoeld voor MKB-ondernemers en het grootbedrijf. Verder lezen…

Initial Coin Offering (ICO)

Bij Initial Coin Offering (ICO) geeft een start-up zijn eigen cryptovaluta uit. De bedrijfsfinanciering voor het startkapitaal van de onderneming wordt via crowdfunding opgehaald, in ruil voor een aantal van de nieuw te ontwikkelen cryptomunten voor investeerders. Verder lezen…

Innovatiefinanciering

Met een innovatiefinanciering kunnen ondernemers met een vernieuwend idee door middel van participatie verlenen geld verkrijgen voor het product life cycle proces van idee tot innovatie. Verder lezen…

Innovatiekrediet

Innovatiekrediet (onderdeel van Innovatiefonds MKB+) is bedoeld voor ondernemers die een nieuw product, proces of dienst willen ontwikkelen met nog grote technische en financiële risico's. Verder lezen…

Inrichting en machine financiering

De Inrichting en Machine Financiering is een financiering die speciaal bedoeld is om de inrichting van een bedrijfspand of machines, gereedschap of apparatuur voor te financieren. Verder lezen…

KKC (Klein Krediet Corona)

Bestaande kleine ZZP en MKB ondernemingen die een deel van hun winst zagen wegvallen door de economische gevolgen van het coronavirus kunnen met Klein Krediet Corona (KKC) een tijdelijk voordelig klein overbruggingskrediet met staatsgarantie. Verder lezen…

Kredietunie

Kredietunies zijn er door heel Nederland en verstrekken kredieten aan het MKB tot maximaal €250.000. Onder meer (ex)-ondernemers investeren per branche in startende ondernemers en er is ook begeleiding mogelijk. Verder lezen…

Management Buy In (MBI)

Bedrijfsovername door één of meerdere externe kandidaten. Verder lezen…

Management Buy Out (MBO)

Bedrijfsovername door één of meerdere management leden van het bedrijf. Verder lezen…

Microfinanciering / Microkrediet

Een Microfinanciering (ofwel een Microkrediet) is een rentedragende lening voor startende ondernemers die geen lening kunnen krijgen via een bank. Verder lezen…

MKB Krediet

Het MKB-krediet is een verruiming van het microkrediet / de microfinanciering. Met een MKB-krediet wordt €50.000 t/m €250.000 per ondernemer uitgeleend die geen lening kunnen krijgen bij de bank. Verder lezen…

Obligatielening

Een obligatielening is een in stukken opgeknipte lening, waarvan de coupures onderling of op een beurs verhandelbaar zijn. Over de coupures wordt rente vergoed. Obligaties kennen een leenbedrag, rente en aflossingsschema. Verder lezen…

Onderzoek- en Ontwikkeling Kosten Subsidie (RDA)

Als je onderzoek en ontwikkelingswerk uitvoert kun je in aanmerking komen voor een subsidie om de kosten en uitgaven te verlagen doordat je een vaste belastingaftrek kan krijgen. Verder lezen…

Onderzoek- en Ontwikkeling Loon Subsidie (WBSO)

Als je onderzoek en ontwikkelingswerk uitvoert kun je in aanmerking komen voor een subsidie om je loonkosten te verlagen doordat je minder loonheffing afdraagt. Verder lezen…

Overige regelingen

Naast de reguliere regelingen om aan geld te komen voor bedrijven, zijn er nog talloze alternatieven en komen er steeds weer nieuwe regelingen bij. Verder lezen…

Seed Business Angel

Met de Seed Business Angel regeling richt de Rijksoverheid zich op het verbeteren van de financiering van technostarters en creatieve starters (start-ups) tijdens de vroege levensfase. Verder lezen…

Seed Capital

Investeringen en ondersteuning vanuit verschillende innovatiefondsen voor technostarters en creatieve starters. Verder lezen…

Starterskrediet

Een Starterskrediet betreft een zakelijk krediet voor startende en onlangs gestarte ondernemers. Verder lezen…

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)

De Tijdelijke Ondersteuning voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO) helpt ondernemers met en zonder personeel aan een aanvullende uitkering van levensonderhoud en een bedrijfskapitaal lening bij inkomensdaling door de gevolgen van de coronacrisis. Verder lezen…

Vastgoedhypotheek

De vastgoedhypotheek is een zakelijke financiering van een (commercieel/bedrijfsmatig) onroerend goed in de vorm van een lening met hypothecaire zekerheid.. Verder lezen…

Vergoeding Handicapvoorzieningen

Vergoeding Handicapvoorzieningen biedt financieel hulp voor faciliteiten wanneer blijkt dat die nodig zijn voor het ondernemen vanwege een handicap. Verder lezen…

Voorbereidingskrediet

Het Voorbereidingskrediet is bedoeld om mensen vanuit een uitkering te helpen met een lening waarvan zij de kosten kunnen betalen die voortkomen uit het voorbereiden van een onderneming. Verder lezen…

Vroegefasefinanciering (VFF)

Met een Vroegefasefinanciering (VFF) wordt het onderzoek, idee of concept naar een commercieel product / proces / dienst in de markt financieel mogelijk gemaakt door een risicodragende lening van de Rijksoverheid. Verder lezen…

Werknemersparticipatie

Een werknemersparticipatie is een financieringsregeling waarbij werknemers van het bedrijf de mogelijkheid hebben om deel te nemen in het bedrijfskapitaal en de ondernemingswinst. Verder lezen…

WW Startersregeling

Je kunt een bedrijf starten vanuit een WW-uitkering (WerkeloosheidsWet-uitkering) door gebruik te maken van de WerkeloosheidsWet (WW) Startersregeling. Verder lezen…

WW Uitgroeiregeling

Je kunt een bedrijf starten vanuit een WW-uitkering (WerkeloosheidsWet-uitkering) door minder WW-uitkering (WerkeloosheidsWet-uitkering) te ontvangen. Verder lezen…

Bedrijfsfinanciering scan

Voor welke zakelijke financieringsvormen komt jouw bedrijf in aanmerking? Doe de scan en ontdek hoeveel bedrijfsfinanciering je kunt krijgen voor je eigen onderneming of een andere zakelijke investering.

De (gratis) scan geeft een eerste indicatie van de mogelijkheden. Het is daarom van belang dat je de gevraagde gegevens zo accuraat en volledig mogelijk invult.

Uiteraard lichten wij de scanuitslag graag telefonisch toe.

BEDRIJFSFINANCIERING SCAN
7.593× ingevuld

Je krijgt een indicatieve (gratis) scan van je mogelijkheden voor het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering.
Bedrijfs­financiering

Wat is je benodigde financiering?

:

:

:
Alleen financieringsbehoeften vanaf €5.000,- worden geaccepteerd.

:
Zonder eigen inbreng is geen bedrijfs­financiering mogelijk.

:

Bedrijfs­profiel

Vertel ons over je bedrijf?

:

:

:

:
Helpt bij het vinden van branche-specifieke financierings­regelingen/subsidies.

:

:

:

:
Hoeveel houdt je bedrijf gemiddeld over aan het eind van de maand?

:
Oprichters, bestuurders en DGA's niet meegeteld.

:

Ondernemer

Wie ben jij? (hanteer je zakelijke contact­gegevens)

:

:

:


:

:

:
(toev. )


Uw gegevens zijn veilig bij ons. Veilige gegevensverwerking
FacebookGoogle PlusLinkedIn
Sleutelwoorden:
zakelijke financiering mogelijkheden, bedrijfsfinanciering scannen, maximaal bedrijfskrediet berekenen, hoeveel geld lenen bedrijf